- Utveckling av havsbaserad vindkraft för klimatet -


"För varje producerad och såld kWh från våra anläggningar planerar vi avsättning

för investering i energilagring, fossilfri transport och koldioxidupptagning. Vi ser tydliga synergieffekter med t ex energilager av bränslecell/vätgas och olika former av vattenbruk, t ex odling av grönalger"

På gång


Utposten II

Fortsatt samråd


Gretas klackar

Fortsatt samråd


Utknallen

Fortsatt samråd


Långgrund I och Långgrund II

Uppföljande möten med myndigheter pågår.


Utposten

Ansökan skickades in 2018.Vi tar emot synpunkter, svarar på frågor och ger mer information via

mail (maria@sveavindoffshore.se) och telefon (0725885016).

" Vi planerar förnyelsebar energi för framtida generationer - havsbaserad vindkraft i Östersjön har goda förutsättningar för miljömässig och ekonomisk långsiktighet "

Kontakt:


Mattias Wärn - VD

mattias@sveavindoffshore

070 - 717 25 40