- Utveckling av havsbaserad vindkraft för klimatet -


"För varje producerad och såld kWh från våra anläggningar planerar vi avsättning

för investering i energilagring, fossilfri transport och koldioxidupptagning. Vi ser tydliga synergieffekter med t ex energilager av bränslecell/vätgas och olika former av vattenbruk, t ex odling av grönalger"

 

 

Lediga tjänster


Vi är ett entreprenöriellt och värderingsstyrt bolag som nu söker 12 nya medarbetare. Vi söker nyfikna, kreativa och engagerade medarbetare som delar vår vision om att bidra till en hållbar värld.

 

Svea Vind Offshore söker nu medarbetare för följande tjänster:

 

 1. Chef projektutveckling
 2. Projektledare projektutveckling
 3. Projektledare projektutveckling
 4. Projektledare nätanslutning
 5. Vindanalytiker
 6. Teknisk chef
 7. Bolagsjurist
 8. Kontorsansvarig till huvudkontoret i Gävle (som öppnar sommaren 2020)
 9. Finansiell chef
 10. Ansvarig investering
 11. Ekonomiansvarig
 12. Ansvarig samhällskontakter

 

 

Svea Vind Offshore har nyss flyttat sitt huvudkontor till Gävle men verkar också från Stockholm. Vi vill ha din ansökan senast den 7 augusti till: teamet@sveavindoffshore.se

 

Mer om tjänsterna

 

Allmänt personliga egenskaper:

 • Du vill vara med och arbeta aktivt för omställningen till ett hållbart samhälle.
 • Du är enpositiv kraft i arbetsgruppen.
 • Du har förmågan att arbeta proaktivt.
 • Du kan växla mellan långsiktigt strategiskt arbete och dagligt operativt arbete.
 • Du är prestigelös och en praktisk problemlösare.
 • Du har god förmåga att arbeta både enskilt och i grupp samt att bygga nätverk och relationer.

 

Chef projektutveckling

 • Arbetsuppgifter:
  • Ansvarig för projektutvecklingsarbetet.
  • Projektledning av projekt i tidig fas.
  • Leda gruppen som arbetar med projektutveckling.
 • Arbetslivserfarenhet:
  • Minst 5 års erfarenhet av projektutveckling av vindkraft.
  • Erfarenhet av ledarskap.
 • Utbildning:
  • Relevant högskoleutbildning, civilingenjör, ekonom eller jurist.

 

 

Projektledare projektutveckling (vi söker två stycken)

 • Arbetsuppgifter:
  • Projektledning av projekt i tidig fas.
  • Arbete med projekten i såväl förstudie som senare del av tillståndsprocessen.
  • Förberedande av projekt inför start av detaljprojekteringen.
 • Arbetslivserfarenhet:
  • Erfarenhet av projektutveckling av vindkraft.
 • Utbildning:
  • Relevant högskoleutbildning.

 

 

Projektledare nätanslutning

 • Arbetsuppgifter:
  • Projektledning av teknisk design och optimering av nätanslutning av vindkraftsprojekt.
  • Arbete gäller såväl tidigt skede som för detaljprojekteringen.
  • Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling inför byggstart..
 • Arbetslivserfarenhet:
  • Erfarenhet av detaljprojektering och teknisk design av nätanslutning för vindkraftsprojekt.
 • Utbildning:
  • Relevant högskoleutbildning.

 

Vindanalytiker

 • Arbetsuppgifter:
  • Planering av vindmätning för samtliga projekt.
  • Fortlöpande hantering av pågående vindmätning.
  • Analys av insamlad vinddata.
  • Framtagande av produktionsberäkningar.
 • Arbetslivserfarenhet:
  • Erfarenhet av vindmätning, vindanalys och produktionsberäkning för vindkraft.
 • Utbildning:
  • Relevant högskoleutbildning.

 

 

 

Teknisk chef

 • Arbetsuppgifter:
  • Projektledning av teknisk design och optimering av projekt i detaljprojekteringen.
  • Framtagande av förfrågningsunderlag för upphandling inför byggstart.
  • Förberedande av projekt inför start av detaljprojekteringen.
 • Arbetslivserfarenhet:
  • Erfarenhet av detaljprojektering av vindkraft.
  • Erfarenhet av ledarskap.
 • Utbildning:
  • Relevant högskoleutbildning.

 

 

 

Bolagsjurist

 • Arbetsuppgifter:
  • Ansvarig för bolagets juridiska frågor.
  • I vissa fall operativt arbete inom juridik, i vissa fall ledning av andra advokater/juristers arbete.
 • Arbetslivserfarenhet:
  • Minst 10 års erfarenhet från såväl affärsjuridik som miljöjuridik.
 • Utbildning:
  • Relevant högskoleutbildning.

 

Kontorsansvarig till huvudkontoret i Gävle

 • Arbetsuppgifter:
  • Ansvarig för kontoret i Gävle.
  • Stöd till VD i dess dagliga arbete.
  • Stöd till bolagsjurist vid behov.
  • Ansvarig för kontorets klimatutställning inkl. koordinering av möten och arrangemang.
 • Arbetslivserfarenhet:
  • Erfarenhet från administration och ledning av verksamhet.
 • Utbildning:
  • Relevant utbildning.

 

 

 

Finansiell chef

 • Arbetsuppgifter:
  • Ansvarig för bolagets ekonomi såväl bokföring, kapital i bolaget, styrning och planering av kapital till investering för byggnation.
  • Leda gruppen som arbetar med ekonomi och finans.
 • Arbetslivserfarenhet:
  • Minst 5 års erfarenhet av finansiering och investering av vindkraftsprojekt.
  • Erfarenhet av ledarskap.
 • Utbildning:
  • Relevant högskoleutbildning.

 

Ansvarig investering

 • Arbetsuppgifter:
  • Projektledning av finans- och investeringsanalys.
  • Optimering av produktionskostnad (LCOE).
 • Arbetslivserfarenhet:
  • Erfarenhet av finansiering och investering av vindkraftsprojekt.
 • Utbildning:
  • Relevant högskoleutbildning.

 

 

Ekonomiansvarig

 • Arbetsuppgifter:
  • Operativt arbete med bolagets löpande bokföring, fakturahantering och löneutbetalning.
 • Arbetslivserfarenhet:
  • Erfarenhet av bokföring, framtagande av bokslut och årsredovisning samt fakturahantering.
 • Utbildning:
  • Relevant högskoleutbildning.

 

 

Ansvarig samhällskontakter

 • Arbetsuppgifter:
  • Att brett öka förståelsen för behovet av ett skyndsamt arbete gällande omställning till ett hållbart samhälle.
  • Projektledning av samhällsanalyser kring jobbskapande inom förnybar energi.
  • Arbeta med lokalt näringsliv för att skapa fler jobb.
 • Arbetslivserfarenhet:
  • Erfarenhet av miljöfrågor, näringsliv och politik.
 • Utbildning:
  • Relevant högskoleutbildning.