- Utveckling av havsbaserad vindkraft för klimatet -


"För varje producerad och såld kWh från våra anläggningar planerar vi avsättning

för investering i energilagring, fossilfri transport och koldioxidupptagning. Vi ser tydliga synergieffekter med t ex energilager av bränslecell/vätgas och olika former av vattenbruk, t ex odling av grönalger"

Vi utvecklar projekt som har förutsättningar för att kunna byggas och driftsättas. Med rätt förutsättningar och genom praktisk planering kan dessa projekt byggas för att ge stabil och konkurrenskraftig el till en optimeriad produktionskostnad.


Vi ser att produktionskostnaden för havsbaserad vindkraft sjunker kraftigt genom den pågående utbyggnaden i Europa. Genom den tekniska utvecklingen, industrialiseringen av branschen och med rätt förutsättningar inom projektområdet kommer havsbaserad vindkraft att kunna byggas i Sverige inom en relativt snar framtid.


Våra projekt har följande gemensamma förutsättningar:


- Relativt nära till land, 10 - 27 km.

- Relativt grunt, 10 - 30 m.

- Starkt nät på land utmed kusten

- Möjliga synergieffekter med energilager och vattenbruk

- Goda vindförhållanden

- Mindre korrosiv miljö

- Avsaknad av tidvatten


- Riksintresse för vindbruk


Vi utvecklar just nu följande projekt, från norr till söder:


Gretas klackar

Utposten II

Utposten

Utknallen

Långgrund

Långgrund II


Tillsammans har de en yta motsvarande 592 km2. Se nedan för projektens lokalisering utmed Svealandskusten.