- Utveckling av havsbaserad vindkraft för klimatet -


"För varje producerad och såld kWh från våra anläggningar planerar vi avsättning

för investering i energilagring, fossilfri transport och koldioxidupptagning. Vi ser tydliga synergieffekter med t ex energilager av bränslecell/vätgas och olika former av vattenbruk, t ex odling av grönalger"

Starten har gått och dags är dags för race. Det är ett race som bara vår tids generation har möjlighet att delta i, det är ett race som är utmanande och kommer bli tufft.Det är ett race som är möjligt och kommer vara roligt. Nu kör vi, och race:ar för att sänka utsläppen av växthusgaser. Sverige kan bli den första fossilfria välfärdsnationen - låt oss sätta ett inspirerande exempel för övriga världen.


Det ger ge Sverige nya näringsverksamheter och en bättre lokal och global miljö. Det kommer att ge ett hållbart samhälle till framtida generationer.