- Utveckling av havsbaserad vindkraft för klimatet -


"För varje producerad och såld kWh från våra anläggningar planerar vi avsättning

för investering i energilagring, fossilfri transport och koldioxidupptagning. Vi ser tydliga synergieffekter med t ex energilager av bränslecell/vätgas och olika former av vattenbruk, t ex odling av grönalger"

Svea Vind Offshore utreder möjliga synergieffekter parallellt med utvecklingen av projekten utmed Svealandskusten. Vid etablering av en havsbaserad vindkraftanläggning möjligges för fler verksamheter som kan bidra till fler jobb och en bättre miljö.


Några exempel på synergieffekter som vi utreder just nu är:


- Odling av alger och andra former av vattenbruk

- Energilager, smart grid

- Produktion av vätgas vid överskott av elproduktion

- Laddinfrastruktur för elfordonAv ovanstående synergieffekter kan flera praktiska varianter vara möjliga. Vi för diskussioner med etablerade kontakter i dessa frågor.

Kontakta oss gärna om ni har förslag på andra möjliga synergieffekter som har positiva effekter på näringsliv och miljön.