- Utveckling av havsbaserad vindkraft för klimatet -


"För varje producerad och såld kWh från våra anläggningar planerar vi avsättning

för investering i energilagring, fossilfri transport och koldioxidupptagning. Vi ser tydliga synergieffekter med t ex energilager av bränslecell/vätgas och olika former av vattenbruk, t ex odling av grönalger"

Svea Vind Offshores vision och ambition är att tydligt bidra till att göra Sverige fossilfritt. För att göra en omställning till ett fossilfritt samhälle behövs kreativa ideer som är praktiskt genomförbara och som ger gröna jobb i en växande bransch.


Det är dags att vidga vyerna och ta ny vägar framåt mot ett tydligt mål, ett grönt Sverige som visar vägen till en klimatneutral värld.