- Utveckling av havsbaserad vindkraft för allmänheten -

 

"För varje producerad och såld kWh från våra anläggningar planerar vi avsättning

för investering i energilagring, fossilfri transport och koldioxidupptagning. Vi ser tydliga synergieffekter med t ex energilager av bränslecell/vätgas och olika former av vattenbruk, t ex odling av grönalger"

På gång

 

Utposten

Studier har bedrivits 2017 och pågår Q1 2018. Ansökan upprättas Q2 2018.

Långgrund I och Långgrund II

Uppföljande möten med myndigheter pågår.

 

Utposten II

Fortsatt samråd

 

Gretas klackar

Fortsatt samråd

 

Utknallen

Studier har bedrivits 2017 och pågår Q1 2018. Ansökan upprättas Q2 2018.

 

 

Vi tar emot synpunkter, svarar på frågor och ger mer information via

mail (maria@sveavindoffshore.se) och telefon (0725885016).

" Vi planerar förnyelsebar energi för framtida generationer - havsbaserad vindkraft i Östersjön har goda förutsättningar för miljömässig och ekonomisk långsiktighet "

Kontakt:

 

Mattias Wärn - VD

mattias@sveavindoffshore

070 - 717 25 40