Snart: Läs vår berättelse här om att bygga ett hållbart samhälle

- Utveckling av havsbaserad vindkraft för allmänheten -


"För varje producerad och såld kWh från våra anläggningar planerar vi avsättning

för investering i energilagring, fossilfri transport och koldioxidupptagning. Vi ser tydliga synergieffekter med t ex energilager av bränslecell/vätgas och olika former av vattenbruk, t ex odling av grönalger"